En
تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1398
کد 4199

برخورد قانونی با توزیع کنندگان متخلف سیلندر گاز مایع در شهرستان ملارد

به گزارش روابط عمومی اداره صمت شهرستان ملارد، داودی با اعلام این هشدار گفت: با توجه به کمبود گاز مایع در برخی از مناطق شهرستان نیاز مبرم خانوارها و خودروهای دو گانه سوز به گاز مایع جهت تامین گرمایش و سوخت خودرو ، بازرسان این اداره ضمن کنترل دقیق بر امار و نظارت مناسب ‌بر توزیع گاز مایع با متخلفان برخورد قانونی اعمال می نمایند

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ملارد خاطرنشان کرد: طی اخطار جدی به کلیه توزیع کنندگان سیلندر گاز مایع متذکر شدیم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد شدید قانونی بدون اغماض اعمال می‌شود .وی تصریح کرد:توزیع کنندگان سیلندر گاز مایع در شهرستان ملارد صرفاً با درج نام مشتری و شماره همراه یا ثابت، مجاز به توزیع و فروش بوده و تحویل لیست توزیع هر مرحله به واحد نظارت و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت الزامی‌می باشد و موارد عنوان شده قطعا راستی آزمایی میگردد.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 24 بهمن 1398
  • توسط بخشداری مرکزی فرمانداری ملارد استانداری تهران
  • تعداد بازدید 54