En
تاریخ : پنجشنبه 9 مرداد 1399
کد 4633

مراکز غیر مجاز ضایعاتی خیابان مطهری سرآسیاب️ ملارد جمع آوری گردید

حسب دستور فرماندار ملارد مراکز غیر مجاز ضایعاتی در خیابان مطهری سرآسیاب ملارد جمع آوری گردید
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ملارد : در روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد ماه حسب دستور فرماندار ملارد وبا استناد به ماده 16 قانون مدیریت پسماند ونیز بند 3 دومین صورتجلسه کارگروه محلی ساماندهی مشاغل مزاحم ، سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نسبت به جمع آوری وتعطیلی مراکز غیر مجاز ضایعاتی در خیابان مطهری سرآسیاب اقدام نمود.
این اقدام با هدف رفع مزاحمت مشاغل واصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان، واستقرار ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیندکار،تغییر فعالیت یا نوسازی انجام گرفت 
بنا به این گزارش در صورت عدم اجرای حکم  توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور،شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها وماده 16 قانون مدیریت پسماند اقدام نماید.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 9 مرداد 1399
  • توسط روابط عمومی فرمانداری ملارد
  • تعداد بازدید 15