بخشداران

 

نرگس مشعشعی ــ بخشدار مرکزی شهرستان ملارد

ناصر انصاری ــ بخشدار صفادشت