موقعیت اقتصادی

شهرستان ملارد دارای بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی ، صنعتی وکارخانه در شهرک ها ولکه های صنعتی صفادشت، دهک و قپچاق می باشد که مهمترین آنها عبارتست از اورند پیشرو پلاستیک سازنده قطعات پلیمری خودرو، فرنام بسپارسازنده قطعات تزئینی خودرو، صبوران پلیمر سازنده قطعات پلیمری خودرو، کشت وصنعت قارچ ملارد و پارس شهریار پرورش دهنده قارچ خوراکی، ایران ناژو تولید کننده موادآرایش وبهداشتی ودارویی، سیماران سازنده سیستمهای مخابراتی، واحدصنعتی مهدین سازنده مخازن تحت فشار وپالایشگاهی، صنایع بسته بندی بهکاربرد تولیدکننده کارتن های بسته بندی، شرکت دانابسپار سازنده قطعات پلیمری خودرو، هودآشپزخانه درسا، ستاره غذایی شهرتولید کننده کیک وکلوچه که سهم بسزائی در ایجاد اشتغال در منطقه دارند.